Üreticilerimizin kısaca”ÇKS” olarak adlandırdığı çiftçi kayıt sistemini yenilemenin son 10 gününe girmiş bulunmaktayız.2 Ocak 2024 günü gelecek yılın yani 2024 yılının ÇKS belgelerinin yaptırılmış olması gerekmektedir.

Bu belgeler üreticilerimiz için son derece önemlidir.

Neden?

• ÇKS, İşletmenin fiziki ve finansman açısından durumunu ortaya koyar ve mevcut duruma göre üretim planlamasının belirlenmesine yardımcı olur.

• İşletmenin hem kendisinin hem de borç olarak işletmesine koyduğu kıymetleri ve bunların kıymet hareketlerini takip etmektedir.

• İşletmenin mevcutları, alacakları, borçları, kâr ve zararları ile ilgili mali durumunu ortaya koymakta ve yıllık faaliyet sonuçları üzerinde kontrole imkân sağlamaktadır.

• İşletmenin sevk ve idaresine yardımcı olur.

• İşletmelerden elde edilen faaliyet sonuçları geçmiş yıllarda elde edilen sonuçlar ile mukayese edilerek, işletmelerde mevcut faaliyet kollarının veya işletmenin tümünün gelişme seyri kolayca anlaşılabilir.

• İşletmelerin kayıt tutmasının sonucunda, zarar eden üretim faaliyetlerinin teşhis edilip bunlardan vazgeçileceği gibi iyi olan üretim faaliyetlerine daha geniş yer verilebilir.

• İşletmelerde hangi üretim faaliyetlerinin kombinasyonunun daha kârlı olduğuna yine muhasebenin sağladığı göstergeler ile karar verilebilir.

• İşletmelerde tutulacak kayıtlar yardımı ile masraf analizleri yapılabildiği gibi hangi masraf kalemlerinden tasarruf da yapılabileceği belirlenebilir.

• Üretim faaliyetlerinin gelir durumları, üretim maliyetleri ortaya konulabilir.

• Verimlilik projeksiyonları yapılabilir.

• İşletmenin kendi içinde ve işletmeler arasında mukayeselere imkân sağlayabilir.

• İşletmenin kredi temini ve sigorta işlemleri için gereklidir.

• İşletme varlıklarının kıymet takdirinde yardımcı olur.

• İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini gösterir.

• Yeni yatırımlar için fikir verir.

• Arazi sahibi, kiracı ve ortakçı paylarını gösterir.

• İşletmenin ilerisi için yapacağı planlamada alacağı kararlara ışık tutar.

• Devlet hizmetlerine ve desteklerine erişimi kolaylaştırır.

• Tarımsal politikaların daha doğru ve şeffaf olması sağlanarak, kırsal yoksulluğun azalmasına yardımcı olur.

Muhasebe kayıtları olmayan ya da kayıtları düzenli tutmayan bir tarım işletmesinin akılcı bir planlama yapması söz konusu değildir.

Üreticilerimizin en son 2 Ocak 2024 tarihine kadar ÇKS belgelerini düzenletmek için ilçelerindeki Ziraat Odalarına uğramaları tarımsal etkinliklerini sürdürmek açısından son derece önemlidir.

Kaynak:16.Planlama