Tarım ve Orman Bakanlığı muntazam aralıklarla tarım dalları hakkında raporlar yayınlamaktadır.

Dünyada 2021 yılı itibarıyla kanatlı hayvan sayısı 28 milyar adet olup bunun %93,6’sını tavuk, %4,0’ünü ördek, %1,3’ünü hindi ve %,1’ini kaz ve Beç tavuğu oluşturmuştur.
Dünya kanatlı eti üretimi ise 2021 yılında bir önceki yıla göre %0,7 artarak 138 milyon tona yükselmiştir. Bu üretimin %88,1’ini tavuk eti, %4,2’sini hindi eti, %4,5’ini ördek eti ile %3,2’sini kaz ve Beç tavuğu oluşturmaktadır.

Dünya kanatlı eti ihracat miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,8 artarak 16 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracatın %93,1’ini tavuk eti, %5,6’sını hindi eti, %1,1’ini ördek eti ve 0,3’ünü kaz ve Beç tavuğu eti oluşturmuştur. 2021 yılında tüm kanatlı türlerinde bir önceki yıla göre ihracat artışı olmuştur. En fazla artış %21,4 ile ördek eti, %10,3 ile kaz ve Beç tavuğunda olmuştur. 2021 yılı kanatlı eti ihracat değeri 28,6 milyar dolar, kanatlı eti ithalat değeri ise 28,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kanatlı eti ithalat miktarı %7,3 artarak 15,6 milyon ton ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Dünya tavuk eti tüketimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,4 oranında artarak 99,5 milyon tona ulaşmıştır. Dünya tavuk eti arz ve kullanımı ise yurtiçi tüketim ile aynı oranda artarak 113,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Dünya tavuk eti tüketiminde 17,7 milyon ton ile lider olan ABD’yi, 14,4 milyon ton ile Çin ve 10 milyon ton ile Brezilya takip etmektedir. Bu üç ülke dünya tavuk eti tüketiminde %42,2 paya sahiptir. Tavuk eti tüketimi 2022 yılında AB’de %3,1 ve ABD’de %2,9 oranında artmıştır.

Dünya tavuk eti üretiminde her yıl olduğu gibi 2022 yılında da ABD 20,9 milyon ton üretim ile lider ülke olmuştur. Çin ise 14,2 milyon ton tavuk eti üretimi ile ikinci sırada, Brezilya 14,0 milyon ton ile üçüncü sırada yer almıştır.

2022 yılı tavuk eti üretiminin yaklaşık yarısının (%48,8) bu üç ülke tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Son 20 yıllık dönemde ABD, tavuk eti üretiminde liderliği korurken 2000-2015 yılları arasında Çin, ikinci sırada yer almıştır. Daha sonraki yıllarda ise ikinciliğin Çin ve Brezilya arasında değiştiği görülmektedir. AB’de 11 milyon ton tavuk eti üretilirken Rusya, Meksika ve Tayland diğer önemli üreticiler olmuştur.

Türkiye 2,4 milyon ton tavuk eti üretimi ile 2022 yılında dünya üretiminde 8. sırada yer almıştır.