Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan içerisinde barındırdığı doğal hayat, zengin florasının yanında endemik çiçeklerin ve yaban hayat ile birlikte kaya resimleri ile Latmos kendini görenleri hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin hafta içi ve hafta sonu uğrak noktası olan Beşparmak Dağları doğaseverlerin rotası olmaya da devam ediyor.

Tanıtım çalışmaları da süren Latmos’un güzelliği son olarak Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Kırsal Alanlar ve Ekoloji” Kongresi’ne (RUDESU2023) EKODOSD Bilim Danışmanı Doç. Dr. Tendü Hila Göktuğ tarafından anlatılacak.

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi evinin bulunduğu sokağa verildi Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi evinin bulunduğu sokağa verildi

LATMOS(BEŞPARMAK) DAĞLARI ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILACAK

Konu ile ilgili olarak Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden yapılan açıklamada;

“EKODOSD’un mihmandarlığında Latmos ile ilgili çalışmalarını yürüten bilim danışmanımız Doç. Dr. Tendü Hilal GÖKTUĞ “Latmos (Beşparmak) Dağlarının Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi” başlıklı bildirimiz ile 05-06 Ekim 2023 tarihinde Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Kırsal Alanlar ve Ekoloji” Kongresi’ne (RUDESU2023) katılacaktır. Dünyanın farklı ülkelerinden konularında uzman bilim insanlarının katılacağı ve Kırsal Alan Ekosistemleri öncelikli olmak üzere Doğa Bilimleri ile Ekoloji Bilimleri konusunda değerli araştırmaların sunulacağı bu uluslararası platformda Latmos ile ilgili yürütülen bir çalışmanın da yer alması sevindiricidir. Ayrıca İngilizce olarak hazırlanan bildirinin tam metin Kongre Kitabında basılacak ve daha fazla kitle tarafından okunması sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BEŞPARMAK DAĞLARI'NIN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNİ AMAÇLAMAKTA

Çalışmayı yürüten Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ'un bildiri özeti aşağıda sunulmuştur.

“Kontrolsüz kitle turizmi, ortaya çıktığı 19. yüzyılın ortalarından itibaren doğal ve kültürel kaynak değerlerine geri dönülemez zararlar vermiştir. 1980'li yılların başında 'ekoturizm' adı verilen alternatif bir turizm yaklaşımı gelişmeye başlamıştır. Bu yaklaşıma, yerel kültürlere saygı ve bağlılık, doğayı ve kültürel kaynakları anlama ve koruma, ziyaretçi etkisini en aza indirme ve yerel topluluklara sosyo-ekonomik fayda sağlama ilkeleri rehberlik etmiştir. Günümüzde ekoturizm, turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak geniş çapta kabul edilmektedir. Bu çalışma, Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan, doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile tanınan Beşparmak (Latmos) Dağları'nın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmanın metodolojisi beş aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle çalışma alanına ilişkin veriler toplanmış ve saha çalışması yapılmıştır. İkinci olarak bölgenin ekoturizm potansiyelini etkilediği düşünülen toplam 23 doğal ve kültürel gösterge tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada bu göstergeler 50 kişilik uzman grupla paylaşılmış ve Delphi Tekniği kullanılarak göstergelerin ağırlık katsayıları belirlenerek fikir birliğine varılmıştır. Dördüncü aşamada her bir gösterge 5'li Likert ölçeğine göre değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler Kalem (2001) tarafından geliştirilen kriter kartları kullanılarak yapılmıştır. Son aşamada ise bulgular sentezlenmiş ve koruma ilkesi doğrultusunda ekoturizm planlaması ve ziyaretçi yönetimine ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur” ifadeleri yer aldı. (ERDAL GÜNDÜZ)