Medya ve Tv haberlerinde sık sık, Türkiye ihracat rakamlarındaki artışlardan söz edildiğini duyuyoruz.

“AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım ihracatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35 milyar 164 milyon 253 bin dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Tarım ihracatı geçen yılki ülke ihracatının yüzde 15,9'unu oluşturdu.”

Ancak bu getirinin Türk ekonomisine katkısının Tarım sektörüne ve Türk çiftçisine yansıdığını göremiyoruz.

Tarımsal ihracattaki toplam ve oransal artışlar tarımımızın daha değerli hale geldiğini göstermez. Toplam ihracat artışının yanısıra birim ihracat kalem fiyatlarının da döviz bazında artması gerekşdir.

Demek ki ihracat gelirler adaletli olarak dağıtılmıyor.

Uzun süredir Türk tarımında yapılan yanlışlar Dünya tarımı/Türk tarımı mukayesesinde bizi aşağıdaki rakamlara getirmiştir.

“WAF- World Agricultural Forum Bulletin 2017.” Rakamları:

Dünya Ekonomisi Üretim Değeri 72,215 Milyar $

Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki % Payı (17. Sıra) %1.1

Dünya Tarımsal Üretim Değeri 3,029 Milyar $ Tarımın % Payı %4.2

Türkiye’nin Tarımsal Üretimdeki Payı % (9. Sıra) %2.1

Dünya Nüfusu 7,080 Milyon Kişi Türkiye’nin % Payı (18.Sıra) %1.0

Dünya’da Ekonomik Olarak Aktif Nüfus 3,388 Milyon Kişi

Türkiye’nin % Payı (23. Sıra) %0.7

Dünya Tarımında Ekonomik Olarak Aktif Nüfus 1,325 Milyon Kişi

Türkiye’nin % Payı (21. Sıra) %0.6 Dünya

Toplam Tarla ve Bahçe Alanı 1,553 Milyon Ha

Türkiye’nin Tarla ve Bahçe Alanlarındaki % Payı (14. Sıra) %1.5

Dünya Çayır ve Mera Alanları 3,359 Milyon Ha

Türkiye’nin Çayır ve Mera Alanlarındaki % Payı (42. Sıra) %0.4

Dünya Mal İhracatı 18,401 Milyar $

Dünya Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı 1,656 Milyar $

Tarım ve Gıda’nın % Payı %9.0

Türkiye’nin Tarım ve Gıda İhracatındaki % Payı (27. Sıra) %0.9

Dünya Mal İthalatı 18,601 Milyar $

Dünya Tarım ve Gıda Ürünleri İthalatı 1,745 Milyar $

Tarım ve Gıda’nın % Payı %9.4 46

Türkiye’nin Tarım ve Gıda İthalatındaki % Payı (25. Sıra) %0.9

Dünya Toplam Tarım Alanı (Tarla, Bahçe, Çayır, Mera) 4,912 Milyon Ha

Türkiye’nin Toplam Tarım Alanındaki % Payı (30. Sıra) %0.8

Dünya Toplam Tarla ve Bahçe Alanı 1,553 Milyon Ha

Türkiye’nin Tarla ve Bahçe Alanlarındaki % Payı (14. Sıra) %1.5

Dünya Çayır ve Mera Alanları 3,359 Milyon Ha.