Germencik’te içleri ısıtan dayanışma Germencik’te içleri ısıtan dayanışma

Aydın Alevi Kültür Derneklerinin Güç Birliği toplantısı Söke Alevi Kültür Derneğinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonunda alınan kararlar Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya tarafından açıklanırken Kaya “Bütün kurumların ortak olarak almış olduğumuz kararlar ve yerel ve genel süreçlerle ilgili açıklamamızdır.” dedi

Yapılan açıklamada “Günümüzde demokratikleşme ideallerinin yükselen değer haline gelmesi ve yerel değerlerin ön plana çıkması yerel yönetimlerin öneminin artmasında yerel yönetimlerin demokratik yapının etkili bir faktörü ve halka doğrudan hizmet götürebilen ve halk katılımına imkan veren birimler olarak görülmesinin etkisi büyüktür. Muhalif güçler ne yapmalı? Nasıl tutum almalı? Soruları üzerinde düşünülmeli, halkın iradesine sahip çıkacak donanıma ve entelektüel birikime sahip aday adayları arasında belirlenecek adaylar ve ilkeler çerçevesinde yapılacak olan ittifaklarla birlikte, planlı, programlı ve umutla yürütülecek bir seçim kampanyasında başarı kaçınılmaz olacaktır.

NASIL BİR YEREL YÖNETİM

Rant için, kent talanını reddeden, kentin mali olanaklarına sahip çıkan, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleriyle çalışmayı esas alan, somut projeleriyle yaşamı kolaylaştıran, sosyal ve kültürel etkinliklerle kentte yaşayanların sosyal ve kültürel birikimine katkı sunacak olan, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, yoksul ailelerle dayanışmayı esas alan, toplum sağlığına önem veren, örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürüten, kentin tarihi dokusuna, ekolojiye, ortak yaşam alanlarına sahip çıkacak erdemli, ahlaki ve kültürel birikime ve disipline sahip adaylarla başarı kaçınılmazdır.

Bu nedenledir ki günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak görülmektedir. Yerel yönetimler halkın yönetime katılımını sağlayan ve halka kendi kendilerini yönetme erdemini kazandıran en önemli kuruluşlar olmalarının yanında, demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel yönetimler düzeyinde temsilciler ile seçmenler arasındaki coğrafi ve toplumsal uzaklığın, ulusal düzeye oranla daha az olmasının, demokrasi kuramının öngördüğü hem gerçek bir seçme sürecinin hem de etkili bir halk denetiminin gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Alevi Bektaşi Başkanlığının Kültür Bakanlığı ile ortak organize ettiği hiçbir etkinliğe katılmayacağız.
Kardeşimiz Hrant'ın katilini serbest bırakan zihniyet onu katleden zihniyetin ortağıdır. Hrant'ın katilini serbest bırakan zihniyet, Sivas Madımak katillerini serbest bırakan zihniyetin ta kendisidir” ifadelerine yer verildi. (NECATİ MALDAR)