Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli’nin il olması halinde ülkeye kattığı ekonomik değerin artacağını belirterek “Atatürk’ün Sümerbank’ı açarkenki yaptığı konuşmasında Nazilli için söylediği istikbalde vilayet olacaktır sözü gerçekleşmiş olacak” dedi.

NTO’nun yanı sıra Nazilli İl Olsun Platformu Başkanı da olan Nuri Arslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün TBMM’ye sunduğu Nazilli’nin il olması için verdiği kanun teklifine teşekkür etti. Nazilli’nin il olmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Başkan Arslan, heyecanlı bekleyişin sürdüğünü ve bölge insanlarının da bu durumdan ziyadesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

NAZİLLİ İL STATÜSÜNDE OLURSA ÜLKEYE KATTIĞI EKONOMİK DEĞER ARTAR

“Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından hazırlanarak Meclise sunulan kanun teklifinin gerekçesinde “Büyük Menderes Havzası tarih boyunca hep önemli bir coğrafya olmuş, insanlığın gelişiminde öncü rol oynamıştır. Bu havzanın önemli merkezi yerleşim alanlarından birisi Nazilli ve çevresidir. Günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye’nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir. 2009'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Afrodisias, 2017'de ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.

Bölgenin kalkınması açısından ve ekonomik nedenlerle, verdiğimiz kanun teklifi değerlendirilerek Nazilli’nin il yapılması, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli Sümerbank’ı açarken Nazilli için söylediği ‘istikbalde vilayet olacaktır’ sözünün de gerçekleşmesini sağlayacaktır. Büyük önderimizin vasiyeti Cumhuriyetimizin 100. yılında Nazilli il yapılarak yerine getirilecektir” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Gelişmeyle ilgili bir açıklama yapan Nazilli İl Olsun Platformu Başkanı ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan; CHP Aydın Milletvekili Sayın Bülbül’ün Nazilli’nin il olmasıyla ilgili bir kanun teklifi hazırlayıp Meclise sunması “Nazilli İl Olsun Platform üyelerini” ve bu konuda heyecanla bekleyen bölgemiz insanını ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Türkiye idare sistemine göre, illerin kurulması kanunla olmaktadır. Anayasa’nın 126. Maddesine göre, il kurulurken coğrafi durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gereklilik durumu dikkate alınması gerekir. Anayasa ve ilgili yasalarda İl olmanın kesin ve hesaplanabilir bir kriteri belirlenmemiştir.

Nazilli, Aydın İli’nin ticari, sanayi ve tarımsal gelişme özelliği gösteren merkez Efeler’den sonra en büyük ilçesidir. Nazilli, 160.582 kişilik nüfusu ile Aydın’ın 17 ilçesi içinde en nüfusu en fazla olan ilçesidir. Bu özelliği ile Nazilli, aynı zamanda Türkiye’deki pek çok ilden de fazla nüfusa sahiptir.

NAZİLLİ İL OLSUN PLATFORMUNUN ÇALIŞMALARI T.B.M.M.’ DE KARŞILIK BULMUŞTUR

Nazilli’nin Aydın’ın doğusu olarak tabir edilen coğrafi konumda altı ilçenin tam ortasında merkezi konumda bulunması, Ege Bölgesinin en büyük ilçelerinden birisi olması gibi nitelikler bir İl’in vasıflarını taşıdığını gösteren özelliklerden bir kaçıdır. Nazilli İl Olsun Platformu olarak Sayın BÜLBÜL’ ün verdiği kanun teklifini ve bu mecrada yaptığı çalışmaları destekliyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'ne desteğini çekti

Esasen Nazilli İl Olsun Platformunun bugüne kadar yaptığı çalışmalar TBMM’de ilk defa yasal bir zemin buldu. Bu sebeple kanun teklifini değerli buluyor ve önemli bir aşama olarak görüyorum.

Ege bölgesinde stratejik bir konumda bulunan Nazilli’nin İl olması durumunda; bölgenin gelişmişlik düzeyinde hatırı sayılır bir artış olacağı ve önemli yatırımlara ev sahipliği yapacağı konusunda şüphemiz bulunmamaktadır.

Nazilli İl Olsun Platformu olarak sayın vekilimize teşekkür ediyor, bölgenin kalkınmasında ve ortak menfaatlerimizin gerçekleşmesinde bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarla güçbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)