Dünkü yazımızda Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın, bizleri hiç tatmin etmeyen ve sadece iki “kesinlikle izin verilmeyecektir” maddesinden oluşan “Tarımsal üretimin planlanması” yönetmeliğinden kısaca bahsetmiş,sadece arz /talep düzenlemesi ile bu sorunun (ürün planlamasının” çözülemeyecğini belirtmiştik.

Ürün planlaması,üretim planlamasının alt kümesidir.Her ikisi de diğer tüm tarım sorunlarından ve ekonomik sorun ve mevzuatlardan soyutlanamaz.

Ürün planlamasında Tarım Ve Orman Bakanlığı bürokrasisisinin ana hedefi üreticinin düzensiz ve sistemsiz ürün tercihlerinin önüne geçmektir.Gerçekte bu da bir yapısal sorun ve giderilmesi gereken bir arızadır.

Ancak bu konu,ürün fiyatları ile ilgili olduğu için tüketicinin gıdaya erişimi ile doğrudan ilintilidir.

Bu durumda tüketicinin uygun fiyata gıda tüketmesinin önündeki en büyük engel üretici değil tarımsal ürün ve gıda pazarlaması yapan aracıların tedavi edilemez kâr hırslarıdır.

Bu durumda tarımda gelişmiş ülkelerin sorunu çözme yöntemine başvurmaktan başka yol yoktur.

Tek yol: kooperatifçilik…

Çünkü;

Kooperatifçilik, demokratik bir üretim şeklidir.

Kooperatifçilik,istikrar demektir.

Kooperatifçilik, hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını gözeten bir sistemdir.

Kooperatifçilik,sürdürülebilir gıda ve tarımsal üretim sistemidir.

Kooperatifçilik,tarımsal üretimin kesintisiz ve sağlıklı yürümesinin en sağlam yoludur.

Kooperatifçilik,tarımsal üretim ve gıda pazarlamanın en uygun metodudur.

Tarım kesiminin sorunlarına ilgi duyan ve düşünen herkesin ortak görüşü, ”Tarımın kurtuluşu kooperatifçiliktedir” sözüdür.

Ancak kooperatifler kendilerinden beklenen başarıyı gösterememektedirler.Bunun da ana nedenlerinin

Başında “Mevzuattan kaynaklanan nedenler” gelmektedir.

İşte Tarım Ve Orman Bakanlığı tam bu noktada eksik ve yanlış yapmaktadır.

Kooperatiflerin sorunlarını çözmeden tarımın sorunlarını çözemezsiniz.

Kooperatiflere piyasa düzenleme ve Türk tarımını paydaşları ile beraber planlama görevini yasal olarak vermedikçe ne ürün ne üretim planlamasında başarıya ulaşma şansınız “sıfır” dır.

Çözüm yolu ise öncelikle kooperatif mevzuatını yüzeysel değil yapısal olarak,gelişmiş ülkelerdeki gibi ele almak zorundasınız.

Aklımız yetmiyor, diyorsanız “kopyala/ yapıştır” yapınız…