Hollanda Devleti tarıma önem vererek ülke kalkınmasını gerçekleştirmiş modern, bilimsel ve demokratik üretim sistemini yaratmış örnek bir devlettir.

Bunun da temel faktörlerinden birisi kooperatifleşmeyi tam anlamı ile devlet sistemi ile bütünleştirmeyi başarması yatmaktadır. Bu konuda Sayın Aysel Yücesoy’un tespitlerini ortaya koyarak sürdürüyoruz.

Hollanda’daki tarım kooperatiflerinin ilkeleri temel olarak aşağıdaki gibidir:

· Özel işletmelerin iş birliği yapmasından ortaya çıkmaktadır.

· Bağımsız girişimcilerin iş birliğine dahil olmaktadır. Yani bağımsız çiftlikler tarım kooperatiflerini oluşturmaktadır.

· Çiftçiler arasında yapılan sözleşmeye tam anlamıyla bağlıdırlar.

· Gönüllülük esasına göre oluşturulur. Demokratik yöntemlerle yönetilir.

· Devletten tamamen bağımsızdırlar. Devlet müdahalesi yoktur.

· Kooperatifler üyelerinin üretim maliyetlerini düşürüp, kar elde edebilmeleri için çalışır.

· Havuz sistemi uygulanmaktadır. Üretilen ürünün kalitesine göre üreticilere fiyat ödemesi yapılır.

· Kooperatif içi haklar ve sorumluluklar tüm üyeler arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.

· Üretim süreci tarım kooperatiflerinin ana konusu ve faaliyetidir.

· Üretici eğer bir kooperatife üyeyse tüm ürünlerini o kooperatife vermekle yükümlüdür.

· Üreticiler aynı anda birkaç kooperatife üye olabilirler.

Hollanda Kooperatiflerinin özellikleri.

Üretici birlikleri olmadan tarımsal gelişme olmaz. Üreticilerin haklarını savunacak daha güçlü bir yapı mevcut değildir. Üretici birlikleri sadece ekonomik organizasyonlar değil, aynı zamanda politik organizasyonlardır. Farklı sosyal grupların haklarını aramada etkili bir faktördür. Üretici birlikleri tamamen bağımsızdırlar. Üreticilerin kendi organizasyonlarıdır. Devlete ait değildirler. Özerk yapıya

sahiptirler. Dış güçler organizasyonun yapısına etki edemez.Üretici birlikleri demokratik şekilde yönetilmektedir. Üretici birlikleri (Landbouwschap), hükümet kontrolünde teknik, sosyal, ekonomik, çevresel ve idari alanda düzenlemeler yapma hakkına sahiptirler.Üretici birlikleri danışmanlık verebilmektedirler.

Hollanda’daki çiftçi organizasyonlarının yapısı aşağıdaki gibidir:

· Çiftçi birlikleri ,

· Çiftlik çalışanları birlikleri ,

· ,Teknik tarım organizasyonları

· Şemsiye organizasyonlar.