Hollanda Devleti için tarım farklı ve üstün değerde bir sektördür.

Araştırma, geliştirme ve yayılma hedeflerinde devlet çok aktif destek vermektedir. Tarım finansmanının sağlanmasında en büyük kuruluş olan Rabobank’ın kuruluşuna destek olmuştur.

Sadece para politikaları, bankaların aktivitelerini ya da yapısal politikaları yönlendirmekle kalmıyor tarımla ilgili birçok finansal fonun oluşmasına da olanak sağlamıştır.

Tarım sektörünün tanıtımı, gelişmesi ve tekrar yapılandırılması için birçok organizasyonun kurulmasını sağlamıştır.

Toprak kullanımıyla ilgili fiziksel planlama yapılması için kanunlar çıkarılmıştır.

Kooperatiflerin faaliyetlerini kanunlarla desteklemişlerdir. Tarım ürünlerinin fiyatlanması için derin araştırma ve desteklemeler yapılmıştır.

Ekolojik çevreyi korumakla ilgili de aktif rol almaktadır. Tüm bu desteklerin yanında devlet ticarete müdahale etmemekte sadece yol göstermektedir.

Hollanda Tarım Bakanlığı’nın 2010 yılında tarımla ilgili olarak yayınladığı bir raporda, Hollanda’nın tarım politikalarında kullandığı önemli noktalar aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

· Güvenilir ve sürdürülebilir tarımı sağlayabilmek,

· Gıda kalitesinin arttırmak,

· Bilgi altyapısının yaratılması ve yenilikçi platformlarda bunlardan yararlanılması,

· Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, liberasyon,

· Biyolojik temelli ekonomi için fırsatlar yaratmak,

· İş ortamını düzenlemek

Günümüzde Hollanda gibi gelişmiş ülkelerin tarım politikalarında çözüm anahtarı olarak gördüğü bilgi sistemini Türkiye’nin de oluşturması gerekmektedir. Tarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşların dahil olup

birlikte inşa edecekleri bu bilgi sistemi sayesinde, düşük verimlilik ve zirai ilaç kalıntısı gibi sorunlar çözülebilir, sürdürülebilirlik ve ihracat hacmi arttırılabilir. Bu da ekonomik büyümeye dolaylı ve direkt olarak etkide bulunabilir.

Kaynak: Aysel Yücesoy’un “TÜRKİYE VE HOLLANDA TARIM SEKTÖRLERİ AÇISINDAN DIŞ TİCARETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HOLLANDA ÖRNEĞİ “yüksek lisans tezi-2019.