Çok yakın geçmişte Türk tüketicisinin ana protein kaynakları içerisinde ,fiyatının yeterince düşük olmasından dolayı tercih edilen et çeşidi tavuk eti idi.

Ancak marketlerde tavuk eti fiyatları içerisinde en düşüğü 150 TL ortalama ile poşet bütün tavuk gelmektedir.Parçalanmış ve sınıflandırılmış tavuk eti fiyatları kentlere ve marketlere göre farklılıklar gösterse de üst sınıf etler 250 TL’ye kadar yükselmiştir.

Gerçekte en ucuz olması gereken tavuk eti fiyatlarının bu derece artmasının nedeni üretim maliyetleridir.

“Türkiye’de 2022 yılında 1,25 milyar adet kesilen tavuk sayısı ve 2,4 milyon ton tavuk eti üretimi ile rekor düzeye ulaşılmıştır. Kesilen tavuk sayısı bir önceki yıla göre %8,4 artarken tavuk eti üretimi %7,7 artış göstermiştir .

Türkiye kanatlı sektörü, son 15 yılda ortalama %6-10 oranında artan tavuk eti üretimi ile yıllar itibarıyla büyümüştür. Ancak 2018 yılından bu yana döviz kurunda meydana gelen artış, yüksek yem fiyatları, kesimhane kapasitelerinin yetersizliği, son dönemde yaşanan kuraklık ve COVID-19 salgını nedeniyle durağanlaştığı görülmektedir. Döviz kurunda meydana gelen yükseliş başta yem hammaddeleri olmak üzere ithal girdilerin fiyatlarının artmasına yol açmış ve buna ek olarak kuraklık nedeniyle yurt içinde yem hammadde üretimi sınırlanmıştır. Ayrıca Türkiye, dünyadaki ithal damızlık materyallerin arz eksikliğinden olumsuz etkilenmektedir.

Kanatlı sektöründe ihracatçı olan Türkiye’de 2022 yılında 728 bin ton ile rekor seviyesine ulaşan tavuk eti ihracatı bir önceki yıla göre %24,8 oranında artmıştır.”

“Ülkemizden 2022 yılında ihracatın yaklaşık olarak yarıdan fazlasının Irak’a yapıldığı görülmektedir. 2009 yılından beri tavuk eti ihracatında liderliği koruyan Irak’a 2022 yılında 378 bin ton, İran’a 76 bin ton ve Libya’ya 28,7 bin ton tavuk eti ihracatı yapılmıştır. Libya, Kongo ve Çin tavuk eti ihracatında diğer önemli ülkelerdir.”

“Tavuk eti ihracatında ilk sırada yer alan Irak’ın payı 2020 yılında %53 iken 2021 yılında %46’ya düşmüş, 2022 yılında tekrar %52 seviyelerine yükselmiştir.”

“Türkiye’de tavuk eti ihracat değeri 2022 yılında bir önceki yıla göre %30,7 oranında artarak 1,07 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir .

Bu durum uluslararası pazarda tavuk eti talebinin artması ve ihraç fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanmaktadır. USDA verilerine göre 2022 yılında Türkiye dünya tavuk eti ihracatında 4. sırada yer almıştır. Ayrıca Türkiye’de 2015 yılında üretilen tavuk etinin %14’ü ihraç edilirken 2022 yılında %27,5’i ihraç edilmiştir. Tavuk eti ihracatı bakımından büyük ölçüde Irak pazarına bağlı olan Türkiye’nin ihracatın devamlılığı için ihracat pazarının çeşitlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.