Tarım Ve Orman Bakanlığı raporları kümes hayvancılığının istenen düzeye bir türlü ulaşamadığını göstermektedir.

“Türkiye'deki kümes hayvanları tesislerinde iyi bir organizasyon yapısı ile entegre üretim yapılmaktadır. Entegrasyon modeli genellikle damızlık sürülerini, kuluçkahaneleri, broiler sürülerini, yem silolarını, kesimhaneleri, işleme ile temizleme sistemlerini ve pazarlamayı kapsamaktadır.

Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla 71 kuluçkahane, 375 işletmeye ait 2.403 adet damızlık kümesi, 7.905 işletmeye ait 13.018 etlik tavuk kümesi ve 2.752 işletmeye ait 4.975 yumurtacı tavuk kümesi bulunmaktadır.

Bununla birlikte 2020 yılında Türkiye’de 91 adet organik üretim yapan işletme bulunmaktadır. Organik olarak yetiştirilen 1,1 milyon adet kanatlı hayvan ve üretilen 183 milyon adet yumurta ile 50 ton tavuk eti kayda geçmiştir.

Türkiye’de 2022 yılında kümes hayvanlarının sayısı 367 milyon adet olup, bunun en büyük bölümünü %98,5 ile tavuk oluşturmaktadır. Hindi %1,0, kaz %0,4 ve ördek ile Beç tavuğu %0,1 paya sahip olan diğer kümes hayvanlarıdır .

Türkiye’de mevcut kapasite ile büyüme eğiliminde olan sektör, 2019 yılında maksimum üretim seviyesine ulaşmış ancak son 2 yıldır düşüş eğilimindeyken 2022 yılında tekrar artış göstermiştir. Türkiye’de tavuk yumurtası üretim miktarı bir önceki yıla göre %2,6 oranında artarak 2022 yılında 1,2 milyon tona (19,8 milyar adet) yükselmiştir

Türkiye’de 2022 yılında 674 bin tonluk kanatlı eti ihracatı yapılmış olup, bunun %98,6’sı tavuk etidir. Kanatlı eti ihracatının %1,1’ini hindi eti ve %0,3’ünü Beç tavuğu oluşturmaktadır.

TÜİK istatistiklerinde sadece tavuk yumurtası üretim miktarı verisi bulunmakta olup, 2022 yılı üretimi 19,8 milyar adettir. Kuluçkaya basılan yumurtanın %89,7’si etlik piliç civciv üretimi, %9,9’u yumurtacı tavuk civcivi üretimi ve %0,4’ü hindi civcivi üretimi içindir. Türkiye’de 2022 yılında kabuklu yumurta ihracatı 222 bin ton olup, bunun %99,9’ini tavuk yumurtası oluşturmaktadır. Ayrıca 325 ton kabuksuz yumurta ve sarısı ihraç edilmiştir. Türkiye’de kanatlı hayvan grubuna çeşitli hayvan türleri girmekle beraber, ağırlıklı olarak eti ve yumurtası için tavuk yetiştirilmesi nedeniyle bu raporda tavuk eti ve tavuk yumurtası detaylı olarak ele alınmıştır.”