Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir konuya değinmek istiyorum.

Ağ pazarlama veya çok katlı pazarlama, (İngilizce: Network marketing). Şirketlerin kendi imkânlarını kullanmak yerine bireylere imkân sağlayarak ürünlerini pazarlama yöntemidir.

Sistem nasıl işler?

Ürün, direkt olarak alıcıya ulaşır. Ülke, bölge distribütörleri, dağıtıcılar, toptancılar araya girmediğinden sadece ürün satışına vesile olan kişi kâr sahibi olur. Ağ pazarlama, klasik geniş çaplı ticaretin aksine insanların kazanmak adına organize olmasını sağlamaktadır.

Ekonomistlere göre ağ pazarlama sayesinde gelecek 50 yılda dünya üzerinde çok daha fazla gelir ve refah sahibi insan olacaktır.

Klasik ticaretin aksine, ağ pazarlama ile kazanç her bireye emeği karşılığında eşit olarak dağıtılmaktadır. Bazı ağ pazarlama sistemlerinde "binary", yani sağ ve sol dengeli katlamalı kazanç sistemi ele alınmıştır.

Piramit sistemlerden farkı nedir?

Doğrudan Satış Derneği'ne göre ağ pazarlamayı piramit sistemlerden ayıran 3 temel ilke bulunmaktadır.

Doğrudan satışın temel amacı, pazarlama maliyetlerini düşürmek ve tüketiciye en hızlı şekilde ulaşmaktır. Bunun için başlama maliyeti düşük olmalıdır. Başlama maliyetinin yüksek olduğu oluşumlar piramit sisteme işaret etmektedir.

Ürünler göstermelik olmamalıdır. Ağ pazarlama adını kullanarak göstermelik ürünler satılıyorsa, tüketicilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Buradaki temel kriter "Eğer bu ürün bana kazanç sağlamasaydı yine de alır mıydım?" olmalıdır.

Ürünler tüketiciye satılmalıdır. Eğer işe giriş için satın alınması gereken bir ürünse, yine şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Kendimce bu sisteme olan merakım devam ediyor.

Araştırıyor ve merakla inceliyorum. Tahmin edileceği gibi de kısa zaman içinde aramıza girecek olan bu sistem, güzel gelir elde edilir vaziyet aldığında vazgeçilmez olacak...

Sağlıkla kalın...