Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) kapsamında toplamda 25 bin 102 projenin yatırıma dönüştürüldüğünü belirterek, "Bu yatırımlara yaklaşık 44,3 milyar lira hibe desteği verildi ve şu ana kadar 98 milyar liralık yatırım hayata geçti." dedi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 2007-2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle AB destekleme mekanizması, aday ülkelere yönelik "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)" adı altında birleştirildi.

Tarımda verimi artıracak mikrobiyal gübre geliştirildi Tarımda verimi artıracak mikrobiyal gübre geliştirildi

IPARD çerçevesinde ise Bakanlıkça hazırlanan IPARD programları Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak ülkenin, kırsal kalkınma alanındaki AB hibe fonlarından faydalanmasının önü açıldı.

Programı uygulamak üzere 2007'de kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2011'de Avrupa Komisyonu'ndan gerekli yetki devrini ve akreditasyonu alarak IPARD fonlarını ülkede kullandırmaya başladı.

IPARD Programı'nın ana hedefleri, tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak, gıda güvenliği, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB müktesebatının üstlenilmesini teşvik etmek ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak olarak belirlendi.

Bugüne kadar ülkede gerçek bir başarı hikayesine dönüşen IPARD deneyimi, tarım ve kırsal kalkınma alanında yepyeni bir sayfa açılmasına da katkı sağladı.

Türkiye ile AB arasında mali işbirliğinin bir yansıması olan IPARD Programı ile AB'nin ortak tarım politikasına ilişkin edinilen bilgiler ve kırsal kalkınma yaklaşımları, gerçekleştirilen yatırımlarla ülkeye aktarılıyor, işletmelerin tamamının AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlanıyor.

16 farklı sektörde iş koluna destek veriliyor

AB ve Türkiye'nin eş finansmanıyla 42 ilde uygulanan IPARD Programı ile yatırımcılar tarafından hazırlanan projelere 16 farklı sektörde, onlarca iş koluna destek veriliyor. Hayvancılık ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili projelerde 500 bin, işleme ve pazarlama alanındaki projelerde ise 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 50-70 hibe desteği sunuluyor.

IPARD proje başvuruları çeşitli dönemlerde çıkılan çağrı ilanları kapsamında alınıyor. 2011'den itibaren IPARD-I ve II programı kapsamında 28 başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık

IPARD ile kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Proje seçimlerinde uygulanan sıralama kriterlerinde, kadın yatırımcılara ve kadınları istihdam eden yatırımlara, ayrıca 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara öncelik tanınıyor.

Genç yatırımcılara hayvancılık projelerinde yüzde 5 ilave hibe veriliyor. Toplam yatırımların yaklaşık yüzde 67'si genç yatırımcılar tarafından, yüzde 42'si ise kadın girişimciler tarafından hayata geçirildi. Hem kadın hem genç kategorisinde olan yatırımcılar da bulunuyor. Kooperatif ve üretici örgütlerine proje seçiminde öne çıkması için ilave puan veriliyor ayrıca hibe oranı yüzde 10 artırılarak kolektif yatırımlar teşvik ediliyor.

Dağlık alanda yapılan hayvancılık yatırımlarına ise yüzde 5 ilave hibe desteği veriliyor. Söz konusu desteğin yanı sıra IPARD projelerine KDV ve diğer tüm vergilerden muafiyet sağlanarak bir katkı daha sunuluyor. (AA)