Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam âlemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Bugünde insanlar yardımlaşmakta, kaynaşmakta, sohbetler ve vaazlar da dinlemektedir.

Peygamber a.s.’ı örnek olarak kabul ettikleri için onun gibi namaz kılmakta, dua etmekte, Allah’a da yalvarmaktadır. Peygamber sav.’ın şefaatine nail olmak için de dua ederler. Peygamber a.s., İslam peygamberidir. Numune-i imtisaldir. Rehber ve önder bir şahsiyettir. Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ sıfatlarına sahiptir.

Kendine nazil olan Kur’an-ı Kerim, İslam’ın en temel kaynağıdır. Kuran vahiydir. Cebrail a.s. vasıtasıyla vahiy, Peygamber sav.’a ulaştırılmıştır. Peygamber sav.’ın hayatının anlaşılması, unutulmaması ve gelecek nesillere taşınması adına sünnetinin ve davasının anlatılması, aktarılması noktasında Mevlid Kandili çok önemli bir yere sahiptir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Bu gece, müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Âlimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Kâinatta en büyük hadise, hiç şüphe yok ki Kâinatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifleri hadisesidir. Çünkü yaradılış ağacının çekirdeği son peygamber Resulullah’tır. Allah (cc) O’nun gelişini takdir etmeseydi dünyada insan da olmayacaktı. “Sen olmasaydın Ey Habibim, kâinatı yaratmazdım” kutsi hadisi, bu sırra işaret etmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Nebiyy-i Ekrem Efendimizin dünyaya geliş gecesi İslam ümmeti tarafından Mevlid kelimesiyle bilinmiştir. Mevlid Kandili’nin anlamı Peygamberin her zaman olduğu gibi o gecede bir farklı anılmasıdır. Peygamber Efendimizin nurundan önce kâinat umumi bir matem içindeydi. O’nun nuruyla şenlenen kâinatta, ümmeti olarak bizler O’nu her şeyden çok sevip, anlamak, anlatmak mecburiyetinde olduğumuz gibi aynı zamanda rehber edinmeliyiz.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

ÖZLÜ SÖZ: “Mevlid kelimesi, bolluk, bereket ve fazilet anlamına gelir.”

Tüm Değerli Aydın'ın Haber Portalı Yeni Kıroba Gazetesi Okurlarım; Mutlu ve Huzurlu Haftalar dilerim. Güzel Günlere; Kalın Sağlıcakla, Esenlikle ve Dostça… Dualarınızın kabul olması dileklerimle… Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.