Medeniyet; daima gelişme ve değişim gösteren bir süreçtir. İlk aletlerin kullanılması ilk avlanmanın başlaması, ilk toplayıcılık davranışı medeniyetin temelini atmıştır.

Medeniyet tarihin içinde milletlerin, toplulukların ve bireylerin yaşantıları ile oluşturduğu birikimler toplamıdır. Her toplum veya millet medeniyet sürecini farklı şekilde geçirmiştir. Kimi bronz çağ dediğimiz bir dönemdeyken, kimi topluluklar cilalı taş döneminde olabiliyordu. Sonuçta bütün medeniyetler bu süreçleri geçirmiş durumdadır.

Gelişen medeniyetler günümüze kadar çok fazla değişime uğramıştır. Muhtemelen gelecekte medeniyet daha farklı bir duruma doğru gelişim göstermeye devam edecektir. Gelecekte günümüz medeniyetleri için farklı anlatımlar olacaktır.

Medeniyeti oluşturan temel insandır. Günümüz medeniyetleri için en önemli unsurlar insan hakları ve doğal yaşamın korunmasıdır. Çünkü daha önceki medeniyet aşamalarında birçok unsur tamamlanarak günümüz medeniyetine ulaşılmıştır.

İçinde bulunduğumuz dünya her geçen gün gelişen, gerek teknoloji gerekse sosyal açıdan oldukça ileri düzeyde bir dünyadır. Yaşadığımız evrenin tüm imkânlarından faydalanarak bunlara uyum sağlamaya ise medeni olmak adı verilmektedir.

Bir insan evrende bulunan tüm imkânlardan, tüm yeniliklerden faydalanmayı bilmelidir. Bu yeniliklere uyum sağlamayan, her zaman geçmişin fikirleri doğrultusunda hareket eden insanlar medeniyetten uzak kalacaktır. Bazen medeni olduğu ileri sürülen şeyler bize ters gelebilir, ancak bunlara önyargı ile yaklaşmadan önce mutlaka onları incelemek ve ona göre fikir ileri sürmek gerekmektedir.

Medeniyetten uzak olan bir kimse sosyal açıdan da geri planda kalacaktır. Çünkü medeniyet gelişmişlik ve çağı yakalamak hep yeniyi öğrenmek demektir. Medeniyet her şeyden önce diğer insanlarla uyum içinde yaşamak ve onlara saygılı olmak gerekliliğini ortaya koymaktadır.

MEDENİ TOPLUM

Medeniyet, bir ülke veya toplumun, yaşayış, düşünce, sanat, bilim, kültür, teknoloji gibi maddi ve manevi varlıklarının tamamı anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle medeni olma, uygar olma durumudur. Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı uygarlık kelimesidir.

Medeni bir toplum oluşması için insanlar uyum içinde yaşayıp birbirlerine destek olmalıdır. Medeniyet toplumsal birliktelik için önemli bir yer kaplamaktadır. Medeni olmayan toplumlarda yaşamak insanlar için olumlu değildir. Çünkü medeniyetin olmadığı bir yerde huzur ve dayanışma da yok demektir.

Medeniyet sayesinde insanlar çeşitli faaliyetlere katılıp birbirleriyle sosyalleşiyorlar. Bu da toplum içi birlikteliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın artması anlamına gelir.

MEDENİYETİN ÖNEMİ

Medeni bir toplumda herkes kendi fikrini açık bir şekilde söyleyebilmeli, doğru bilgilere ulaşılıp insanlara sunulmalı, gelenek görenekler ihmal edilmemeli, sanatın bizlere kattığı renkler göz önüne alınıp sanat yaygın olmalı, teknolojisi gelişmiş bir ülke olmalı yani kısacası iyi bir toplumda olması gereken birçok özelliğe sahip olmalıdır. Medeniyet, insanların birbirine maddi ve manevi açıdan hiç bir kötü yorum yapmadığı bir kavramdır. Bizler de medeniyet içinde yaşamak istiyorsak çeşitli faaliyetlere katılıp insanlarla iyi anlaşmalıyız. Eğer bizler herkesin gözünde güzel, gelişmiş, kültüre önem veren bir toplum olmak istiyorsak bu

konulara dikkat etmeli herhangi bir kusurda bulunmamalıyız. Unutmayın ki medeniyet bizlerin olumlu bir yaşam içinde hayatımızı sürmemiz için çok önemlidir.

Medeniyet bir ülke ya da toplumların tüm unsurlarını içine alan geniş bir ifadedir. Dünya üzerinde sayısız medeniyetler egemenlik sürmüştür.

MEDENİYET ÖRNEKLERİ NELERDİR?

- Osmanlı Medeniyeti

- İslam Medeniyetleri

- Mezopotamya Medeniyetleri

- Mısır Medeniyeti

- İnka Medeniyeti

- Maya Medeniyeti

- Çin Medeniyeti

- Akdeniz Medeniyetleri

- Hint Medeniyeti

- Roma Medeniyeti

ÖZLÜ SÖZ: "Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar." (Mustafa Kemal ATATÜRK)

“Medeniyetin ilk şartı adalettir.”

“Medeniyet; insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.”

Saygıdeğer Aydın’ın Haber Portalı Tüm Yeni Kıroba Gazetesi Okuyucularım; Selamlar, Saygılar ve Sevgiler. Güzel Günlere; Mutlu Yarınlara... Kalın Sağlıcakla, Esenlikle, Huzur dolu ve Dostça... Uygarlık içerisinde yaşamanız dileğimle…